Thursday, March 29, 2012

Piima müük riigile

Töörahva Elu 29. märts 1962
Laialdase selgitustööga saavutada, et iga individuaallehmapidaja müüks 1962. a. riigile 1200 kg piima!
RAJOONI PÕLLUMAJANDUSE ÜLESANNETEST 1962. a.
Kogemusi
IGA PERE on HÕLMATUD
Individuaallehmapidajad saavad tõhusalt kaasa aidata piimamüügi suurendamisele. Sellest, kuidas individuaalpiim riigile läheb, peaks olema eeskätt huvitatud põllundusbrigadirid. Allpool tahangi näidata, kuidas meie brigaadis on see küsimus lahendatud.
Kuldre kolhoosi 1. brigaadis müüb tänavu iga pere oma tarbest ülejääva piima riigile. Selle vastuvõtupunkti viimine on organiseeritud kollektiivselt, sest kui igaüks hakkaks hommikuti seal käima, oleks palju tülinat, sekeldusi ja asjata ajaviitmist.
Esimene piimaveoring – Hinori-Väikoni . moodustub 11 perest. Piimapunktis käiakse järgimööda. Brigaadist on selleks hobune eraldatud ja igaüks teab, millal tema kord on piima viia. Harilikult tehakse see töö nii vara ära, et vedaja jõuab brigaadi tööjaotuse ajaks tagasi.
Teises piimaringis on alaline vedaja – vanem, tööjõu kaotanud Juhan Lindlaan. Tema viib peale kolhoosiperedest saadud piima vastuvõtupunkti ka Kuldre asulas eluneva L. Soonetsi, kaupluse juhataja ja kooliteenija piima.
Kolmandasse ringi kuulub Miku küla. Siin kasutatakse piima vedamiseks loomavelskri J. Tali käsutuses olevat hobust ja selle töö teevad kõik pered järgemööda.
Need pered, mis asuvad vastuvõtupunkti lähedal, viivad oma majapidamise piima sinna n. ö. omal jõul. Pole ju mõtet lühikese vahemaa puhul viita aega hobuse toomise-viimisega.
Piima viimine on saanud kogu brigaadis päris kindlaks asjaks. Muidugi mõjub positiivselt kaasa ka see, et siin elunevad kommunistid näitavad head eeskuju. Ja ega rahagi, mis piima eest saadakse, kellelgi mööda külge maha jookse. Niisiis – piima riigile müümine on igast kandist kasulik ja meie brigaadi kõik pered viivad oma tarbest ülejääva piima vastuvõtupunkti.
M. KALLION, Kuldre kolhoosi 1. brigaadi brigadir, NSV Liidu Ülemnõukogu saadik.

Monday, March 26, 2012

Kirjandusuudist Uue-Antslast


Ugala 26. märts 1932 lk 1
Uue-Antsla romaanikirjanik.
Uue-Antslas on kegi noormees T. hakkama saanud kange romaaniga, mille käsikirja trükki saates ta olevat vähe postmarke peale pannud, nii et nüüd romaan seisvat postis väljastamata saadetiste lahtris. „Käsikirjas“ käsitletavat kaitseliitlikkust ja õnnetut armastust. Armastus lõppevat sellega, et noorkirjanik T. hakkavat armastama üht mest, olles selle juures ise „Maali“ nimega. Romaani pealkiri olevat „Südamerahu ja õnnetu armastus“. Loodame siiski, et „kirjanik“ oskab oma romaani sealt välja lunastada, kus teda hinnata ei osata.

Sunday, March 25, 2012

Elu areneb paremuse suunas - aasta 1922

Võrumaa 25. märts 1922
Kohalik elu.
Maakonnast.
Uue-Antslast.
Uue-Antsla vald, mis sõjaolude tõttu hoopis viletsasse seisukorda vajunud, hakkab õige jõudsasti kosuma. Praegune vallanõukogu on sõna tõsises mõttes edumeelne ja püüab vallas igal pool eeskujulikku korda luua. Valla keskpunkt, vallamaja, mis sõjaolude, (vist küll suuremalt osalt vallaisade hooletuse ja ükskõiksuse) tõttu halba kuulsusse sattunud oma kasimatuse, mustuse, asjaajamise korra jne.poolest, on viimasel ajal omandanud nägusa väljanägemise. Asjaajamise korra hõlbustamiseks tehtu vallanõukogu otsusel kantseleisse võre ja puhtuse poolest on lood hästi paranenud.
Eriti peab rõhutama sekretääri hoolt ja vastutulekut inimestele ning valla asjade ajamises üldse, nii et vastasedki sunnitud on seda tunnistama. Nii on lootused edu peale head.
Värsik.

Saturday, March 24, 2012

Korruptsiooni lõhn?


Ugala 24. märts 1932 (lk 6)
Uue-Antslas oli volikogu koosolek ja valiti valla käskjalg.
Laupäeval peeti Uue-Antsla vallavolikogu koosolekut. Sekretäri palka alandati 6% võrra, vallavalitsuse liigetel aga umbes 20%. Volikogu päevarahaks määrati senise 1 krooni asemel 50 senti. Uueks valla käskjalaks valiti Joh. Kallion, kes saab töötasuks kasutada „Kuldre“ talu 105 kr. rendiga aastas. Viimane asjaolu tekitab aga nurinat, kuna uue käskjala isal on talu ja ta ise on poissmees, kuna päris maata ja perekonnainimesed ei leia ulualust.
Oli siin „rõhumist“ just nii, kui kord Urvaste kog. organisti valimisel.

Vaabina naise laadaunelm


Ugala 24. märts 1932 (lk 1)
Vaabina naine tahtis jääda Kassi asundusse.
Sangaste laadal sai natuke palju auru keegi Vaabina 35 aastane „daam“ ja tegi sõprust Kassi asunduse meestega. Mehed võtsidki naise kaasa oma kodu ja elasid sääl öö „lillasti“. Hommikul ei tahtnudgi naine enam ära minna, tahtis jääda Kassikolga „Kodukanaks“. Vägisi pandi siis naine rekke ja viidi paar kilomeetrit Vaabina poole ja tõugati reest. Nii lõppes Vaabina naise „laadaunelm“.

Friday, March 23, 2012

Koorib ikka või?


Ugala 24. märts 1932 (lk 1)
„Sõber koorib sõbra naha“.
Mõni päev tagasi oli Vaabinas suursündmus – müüdi oksjonil Jaan Kääparin’i siga, niidumasinat, hobusereha, vedruvankrit jm. Jaani ennast ei olnud kohal. Kõik senised sõbrad olid ostjate killas. Millegi pärast aga esines kohaliku konstaabli asemel oksjonipidajana võõras konstaabel. Vallaesä ostis sea ja oli väga virk selle äraviimisega – tegi nii et lumi tuiskas, nagu kartes, et mõni võtab veel sea käest. Üks sõpradest, kes oli kraami eest rohkem maksnud, kui turuhind, lubab kõik Jaanile tagasi anda. Need aga, kes odavalt said, lubasid saata otsitavale tervitus- ja tänutelegrammi, et ta võimaldas neil nii hää äri teha. Kuid mõnedgi on hirmul, et „ega see asi nii kergesti ei lää“.

Thursday, March 22, 2012

Kollane uudis - ja üsna ajuvaba


Ugala 22. märts 1932 (lk 1)
Pruut veab peigmeest kotis.
Restus on üks häbelik „peigmees“, kellele tuleb „pruut“ Uue-Antslast hobusega järele. Et teel tuleb pruudi sugulaste õuest läbi sõita, siis paneb „pruut“ „peigmehe“ kotti ja viib ta kotis kohale, sest pruudi sugulastele ei meeldi too „peigmees“. Pruudi kodus tõukab „pruut“ poisi koti sees jalga reelt ja isa-emaga tassivad poisi tuppa. Seal on jälle kõigil hea olla.

Restu piimameierei - ühe sõja järel ja teise eel?


Ugala 22. märts 1932 (lk 1)
Restu piimaühingu aasta-peakoosolek möödus sõbralikkuse tähe all.
Restu p. üh. peakoosolek oli väga sõbralik. Kinnitati aruanne ja võeti vastu eelarve. Tähtsamaks otsuseks oli kohtuliku nõudmise lõpetamine endise juhatuse ajal tekkinud puudujääkide asjas. See otsus toob jälle Restu p. üh. kodurahu majja. Nähtava põhjuseta lahkusid juhatuse liikmed J. Laving ja Joh. Müllerson, mida paljud kahetsesid, kuna just nende tegevuse ajal aeti jälle juba allaminema olevale p. üh. uus elu sisse. Nende asemele valiti A. Pommer ja J. Rosenberg.
Mingisugusel põhjusel lubati kasutamiseks endine piimavabriku hoone A. Vellnerile. Varem kavatseti hoone müüa äravedamiseks.

Enampakkumine ja mida seal saada on

Võrumaa 22. märts 1922

Monday, March 19, 2012

Male tungib maale


Ugala 19. märts 1932 (lk 1)
Male tungib maale.
Urvastes lõppes „Siiriuse“ maleringi poolt korraldatud meisterturniir males. Turniirist osavõtjaid oli 17, ning välja pandud auhindade ja diploomide tõttu oli võistluste meeleolu alaliselt pinev. Meistriks tuli ja krooniti K. Raud, teine V. Leius, kolmas E. Kolk. Kuus esimeseks tulijat loetakse A-klassi mängijateks.

Sport, kool ja kirjandus


Elu 19. märts 1932
Suusavõistlus
Uue-Antsla, Urvaste ja Ilmjärve seltside vahel on korraldamisel. Et neis valdades suusaspordi harrastajaid rohkelt leidub, võib võistlusel konkurents tugevaks muutuda.

Vaabina ehitab koolimaju
Vaabina vald kavatseb eeloleval suvel ehitada omale kaks koolimaja. Kurenurme tuleks ehitada hoopis uus koolimaja, kuna Peebu koolimaja tahetakse ümber ehitada. Odavama ehitusmaterjali saamiseks palus vald põllutööministeeriumi müüa vallale Vaabina vana härrastemaja, millise mahalõhkumisel saaks ehitusmaterjali uute koolimajade ehitamiseks.

Urvastes asutati kirjandusring
Urvaste noorsooliit „Siirius“ pidas oma aasta-pääkoosolekut. Koosolek algas kell 6 õhtul ja lõppes alles pool 2, kuna igasugune poleemika pidamine ja kõrvalekaldumised aja ära kulutasid. Koosolek oli hoogne ja sarjati igast küljest liidu juhatuse läinud aasta tegevust. Lõpuk tuldi siiski üksmeelsele otsusele ja valiti endine juhatus tagasi koosseisus: Alop, Leius, Raig, Keller, Teos, Roon. Uuesti asutatud kirjandusringi juhatajateks valiti hrad Kolk ja Neeve ning proua Tilberg, kuna spordi- ja maleringi juhid endisteks jäid.

Ema ja poeg


Võru Teataja 19. märts 1932
Urvastes laskis ema poja pogrisse pista.
Mees tuli joobnult kohtulaua ette.
Urvastes Koigo as. elab talupidajana keegi lesk, kes oma täisealisest pojast põrmugi jagu ei suuda saada. Poeg, kes kohapeal tuntud joomarina, kipub talust viimast viljanatukest ära viima, et aga saada viina raha!
Varsti aga märkas ema, et suurem osa viljast on viinajänulise pojapoolt ära „hiivatud“ ja järelejäänust ei jätku kevadel enam seemnekski. Et veel päästa, mis päästa annab – laskis perenaine aidauksele kolm patent-lukku valmistada, sest lihtsad tabalukukesed poega ei pidanud kinni. Ent ka siin pettus perenaine, sest kolm lukkugi ei heidutanud poega põrmugi. Uks löödi kõigi piitadega sisse ja seemne-odrad tehti jällegi „napsi-rahaks“.
Nüüd aga katkes emagi kannatus ja viimase kutsel ilmus kohale politsei, kes asjale seadusliku käigu andis.
Neil päevil olid siis ema ja poeg Otepää jaoskonna rahukohtuniku juures õigust otsimas. Poeg tegi õige imestanud näo ja lausus: „No mis kuradi lori seo om – ma olõ jo esi peremiis ja või oma kraamiga tetä, mis taha!“ Kohtunik leidis aga asja siiski teisiti olevat ja mõistis Karl Rehsa üheks kuuks aresti – omavol. aita sissemurdmise eest. Kuna aga K. Reha kohtusaali ilmus joobnud olekus ja sääl märatses, laskis rahukohtunik ta sealsamas arreteerida – koostas veel lisa-käskotsuse ja mõistis rahurikkuja „pääle kauba“ kaheks nädalaks aresti.

Põllumeeste koosolek aastal 1902


Olevik 19. märts 1902
Seltsielu. Segasõnumed.
n. Võrumaalt. Vaabinast. 10. märtsil s.a. pidas kohalik põllumeeste selts „Liiva“ koolimajas koosolekut. Viimase koosoleku protokoll kinnitati muutmatalt ära. Kümme uut liiget võeti vastu. Valiti augustikuul Vaabina mõisas toimepandava näituse toimekond. Liikumata varanduste hindamise asjus valiti teadete korjamise ja ärasaatmise tarvis neljaliikmeline kommisjon. Hra J. Peet kõneles loomanaerite ja porgandite kasvatamisest, hra A. Tiganik soo heinamaaks tegemisest ja turbast. Võeti tellimisi kunstsõnniku ja naeriste ning porgandi seemnete peale vastu. Järgmine koosolek peetakse 5. mail s.a. kell 3 p.l. Vaabina „Peebu“ koolimajas.

Sunday, March 18, 2012

Tore on vaadata, et ka õpilaspäevik oli kunagi uudne ja üllatuslik

Kolhoosi Elu 18. märts 1952
Õpilaspäevikud
Hiljuti varustas Urvaste 7-kl. kool õpilasi õpilaspäevikutega. Iga õpilane sai päeviku, kuhu ta märgib päevased ülesanded ja saadud hinded. Kui aga õpilane rikub distsipliini, kirjutab õpetaja, direktor või vanempioneerijuht päevikusse vastava märkuse.
Õpilased esitavad oma päeviku iga päev vanematele kontrollimiseks. See aitab õpilasi pidevalt kasvatada. Igal laupäeval esitavad õpilased oma päevikud klassijuhatajale ülevaatamiseks. L. OTS

Saturday, March 17, 2012

Suuresaagilisi kultuure!!

Töörahva Elu 17. märts 1962
Kasvatada vaid suuresaagilisi kultuure!
„Siiriuse“ kolhoosi põlluharijad võtsid suure rahuldustundega vastu NLKP märtsipleenumil avaldatud seisukohad maade intensiivse kasutamise kohta ja otsustasid kindlalt juba tänavu suurendada rühvelkultuuride ja teravilja külvipinda. nii külvatakse tänavu maisi 2 korda rohkem kui mullu, ka suhkrupeet ja hernes ning uba tulevad kolhoosi külvikorda.
Rühvelkultuuride kasvatamise kõrval vähendab majand järsult põldheina pinda. Sügisel künti mitmenda aasta ristikumaid üles juba ligi 100 ha ja kevadel läheb veel adra alla 20 ha. Vastavalt sellele suureneb kolhoosis teravilja kasvuala.
Momendil on kolhoosis kõige pingelisemaks tööks orgaaniliste väetiste varumine. Kohustuti saama iga kümmepäevakuga vähemalt 250 tonni laudasõnnikut. Igale talitajale määrati vastav plaan. Sigalasse pandi tööle sõnniku eest vastutaja, kes hoolitseb, et turvast kasutatakse võimalikult ulatuslikult. Kolhoos vajab kevadkülvi alla minevate maade väetamiseks vähemalt 3000 tonni sõnnikut. Sellest on põldudele veetud juba 1700 tonni ja vedu käib vastavalt sellele, kuidas ühe või teise loomakasvatushoone juurde väetist koguneb.
„Siiruse“ kolhoosipere on kindel, et NLKP Keskkomitee pleenumil antud juhendite ellurakendamine tagab järsu saakide tõusu, loomade jaoks küllaldased söödavarud ja on aluseks toiduainete külluse loomisele meie kodumaal.
V. KONKSI, „Siiriuse“ kolhoosi esimees

Vaabina potitööstur Petseris


Ugala 17. märts 1932 (lk 1)
Kui Vaabina mees Petseris pummeldab.
… siis lendavad peeglitükid.
Kui halvas arvamises mõni sisemaa mees võib Petserist olla, sellest väike näide ühe Vaabina potitöösturi „ilusast olemisest“ ühes Petseri restoranis.
Lugu algab sellega, et nimetatud härra sõitis Petseri tuhande potikiviga ja müünud need, ei saanud kiusatusele vastu seista ja otsustas viimaks vaatama minna, mis moodi õige Petseris toda märjukest võetakse.
Võtnud parajad tropid, otsustas mehike vähekese puhata, kuid rahu ei annud talle oma küüdimehed. See vihastas aga härrat niivõrd, et haarates tooli hakkas sellega, kui Simson eesli lõualuuga, rahurikkujaid niitma.
Kõik oleks võinud veel hästi lõppeda, kuna oma mehed võivad ka leppida. Paha oli aga see, et „eesli lõualuu“ tabas ka seinal olevat peeglit ja nüüd kutsuti „olengust“ osa võtma juba politsei.
Mees aga heitis enne seda jälle rahulikult puhkama, kuid et restoranis see siiski sünnis ei ole, viidi ta „paremasse“ kohta.
Nüüd on mehike hädas peegli väljamaksmisega, missuguse hind 60 krooni. Tõenavat ise, et ega vist teisiti asjast üle sa, kui tuleb veel kord pottidega Petseri sõita.

Vaabina teenijatüdruk jalutama läinud


Võru Teataja 17. märts 1932
Tüdruk jäljetult kadunud.
Vaabina mees otsib oma hobust ja teenijat politseiga.
Vaabina vallas elutseva talupidaja Kasaku teenijatüdruk küsis läinud nädala lõpul oma peremehelt hobust, et sõita Sänna. Teenija, kelle nimeks Julie Sosin, lubas kohe tagasi tulla, kuid seni pole ta seda veel täitnud.
Talupidaja Kasak pööras mures politsei poole, lastes protokolli teha ja paludes politseilt kaasabi tüdruku tabamiseks ning hobuse kättesaamiseks. Ka võtnud teenija Sosin tarvitada perenaise riided ja kasuka. Sännas pole Sosin üldse käinud, küll on teda aga nähtud Võrus peremehe hobusega ringi sõitmas ja pudukauplustes käimas.

Wednesday, March 14, 2012

Tubli noor Tiiu Kajava

Töörahva Elu 14. märts 1972
Homme algab ELKNÜ XVI kongress
DELEGAAT TIIU KAJAVA
Karjalaps äratati vara. Kella kuueks pidid lehmad laudast väljas olema ja algas päev, mis oli elmisega nii sarnane, et vahet teha ei osanud. Ajaarvestus käis selle järgi, missugusel karjamaatükil ühel või teisel nädalapäeval okstest onn valmis sai, missugusele kraavile kaigastest sillake tehti või missugust filmi külas näidati ja kui kaua pärast tantsiti. Kui ema hommikuti aidauksele koputas, pidi reipa häälega vastatama, sest muidu oleks maatüdruku kultuurilistele meelelahutustele kriips peale tõmmatud, kuna unine tüdruk võib loomad ula peale lasta. Teeseldud reipusega võis ema ära petta, aga karja mitte. Seda oli Tiiu mitmeid kordi kogenud. Üheksanda klassi lõpetamise puhul oma raha eest ostetud käekell näitas, et silm oli ainult viieks minutiks kinni vajunud, kuid karja juht Vaarik oli juba sooäärse kapsapeenra kallal. Veel siis, kui EPA-sse sisseastumiseksameid tehti, ärkas Tiiu Aulik öösiti ühiselamus ehmatusega: kus see Vaarik nüüd …
Viie tudengiaasta järel sai Tiiust zootehnik. Kui majandite juhid diplomandidega tutvust tegid, jäi Võru rajooni „Edasi“ kolhoosi esimehe Karla Risti pilk Tiiule peatuma. Nii saigi Tiiu Auliku uueks koduks „Edasi“ kolhoos. Õpingukaaslase Richard Kajava tudengielu venis armeeteenistuse tõttu pikemaks. Et aga Tiiu suured silmad meelest ei tahtnud minna, tuli ka tema Võrumaale ja „Edasi“ kolhoosis on nüüd zootehnikute perekond. Kanegem pool on ametis Keskuse osakonnas ja nõutab nüüd diplomit kaugõppe teel. Tiiu hooleks on majandi karja tõu parandamine. Iga looma kohta peetakse piinliku täpsusega arvestust tema esivanemate, järglaste ja toodangu üle. Enne naabermajanditega liitumist oli „Edasis“ III klassi veiste tõufarm. Nüüd on ülesanne aretada ja juurde tulnud karjast tõuloomad.
***
Öisest sajust kiilasjääga kaetud allee, mis Uue-Antslast (kus asub „Edasi“ keskus) Vana-Antslasse (Antsla sovhoostehnikumi) viib, tuletas Tiiule meelde ühe tudengipõlve mälestuse. Kord ei lasknud koduigatsus enam kauem kannatada ja Tiiu võttis ette retke suurelt maalt Saaremaale ajal, kui oli karta, et meri enam masinat ei kanna. Saarlase visadus viis seegi kord sihile. Mis see 7 kilomeetrit üle väina siis jalgsigi minna oli!
Veel üks mälestus: uusaastapidu uues korteris. Elamu, mis alleelt vaadates pilku püüab, võttis 1970. aastal vastu 12 perekonda.
„Edasi“ 30-liikmeline komsomolipere on alati midagi huvitavat leidnud. Möödunud aastal tehti selgeks, kes on majandis parim noor autojuht. Seda au kannab Milvi Siil. Komsomoliikka jääb perekonna loomise ja pisipere kasvatamise aeg. Noorte emade huvides on „Edasis“ omapärane komsomolitöö vorm - „Noorte emade kool“. Ei saa ju väikest maailmakodanikku kasvatavat inimest sellepärast passiivseks pidada, et emakohustused teda kodu küljes hoiavad. Nii saadetaksegi noortele emadele neid huvitavat kirjandust koju. Emade küsimustele leitakse vastuseid arste ja pedagooge appi võttes.
Majandi bussiga on sõidetud teatrisse Võrru ja Tartusse. Töökoja juhataja kommunistlik noor AKU KONNOV on Vaabina kooli pioneeride rühmajuhiks. Kaks korda nädalas saavad õpilased näha ja oma käega proovida, mida töökojas tehakse.
Tiiu Kajava on algorganisatsiooni komitee liige. Tema vaatab ka selle järele, et oma majandi tööd-tegemised kontorihoone seinalehest näha oleksid.
***
Alaline noorsookomisjon, kuhu Tiiu Kajava rajooninõukogu saadikuna kuulub, tegi novembris vestlusringi. Kõne all oli noorte käitumise, riietumise ja alkoholi tarvitamise kultuur. Sealt võeti kaasa ülesanne jälgida, et alkoholi noortele liiga kättesaadavaks ei tehtaks, nagu paraku siin-seal on juhtunud. Edaspidi on noorsookomisjonil kavas teha juttu noore töössesuhtumisest, õppimisest ja teistestki igapäevastest asjadest.
„Tiiu eestvõtmisel on meie komsomolikoosolekud huvitavamaks ja vajalikumaks muutunud. Ei olene ju homne ainult sellest, kui palju me midagi toodame, vaid ka sellest, missugused me ise oleme,“ räägib komsomolisekretär Aino Villem.
„Edasi“ on kuulus uusehituste poolest. Keskusse kerkib hoone, kus on kauplus-söökla, teenindusruumid ja 7 kohaga võõrastemaja. Ka sigalate kompleks, millest on valmimisel 1000 nuumiku ja 600 võõrdepõrsa sigala, on siitsamast kontori juurest näha. Kontorihoone asub kaunis Uue-Antsla pargis.
Noori jätkub ja majandi juhtkond on nende ettevõtmisi alati toetanud. Naistepäevapeo mured murravad tavaliselt komsomolipoisid. Aga vastlapäev aja aastalõpu jal ollakse üks pere …
***
Puhkuse ajal on Kajavate-paar ikka Saaremaa-reisi ette võtnud. Olgu Võrumaa pealegi järvedemaa, kaunite metsatukkade ja mäeküngastega, lapsepõlvemälestused kisuvad koju, sinna, kus on tuttavad kadakad, soo, karjateed ja Angla tuulikud.
H. LAINELO

Tuesday, March 13, 2012

Kuidas "Edasi" kolhoosile kriitika mõjus

Töörahva Elu 13. märts 1962
Meie kriitikat jälgides
MIINUSED VÄHENEVAD, ENT VISALT
24. veebruaril ilmus „Töörahva Elus“ kriitiline artikkel „Vead, mis näitavad kontrolli puudumist.“ Selles arvustati „Edasi“ kolhoosi pidevas piimatoodangu languses ühe lehma kohta ja näidati, et majandil on tekkinud piima riigile realiseerimisel võlad, mis võivad veelgi kasvada, kui karja eest hoolitsemisel esinevaid lünki ei kõrvaldata. Artiklis näidati, et korduvalt jäeti sööt loomadele toomata ja kontrollimise momendil oli see mõnevõrra alaväärtuslik.
Käesoleva kuu hakul saabus toimetusele „Edasi“ kolhoosi esimehelt K. Ristilt kiri. Selles teatati, et kolhoosi juhatus ja revisjonikomisjon arutasid artikli läbi ja leidsid, et esiletoodud puudused vastavad tõele. Ühtlasi oli kirjas, et zootehnikut ja veisefarmi juhatajat karistati lohakuse eest.
Kuidas esinenud puudused kõrvaldati, sellest esimehe kiri ei pajatanud. Piimatabelis aga püsib „Edasi“ kolhoos endiselt piimatoodangu poolest ühe lehma kohta mullusega võrreldes miinusega. Toimetus küsis kolhoosi esimehelt täiendavaid andmeid, kuidas karja eest hoolitsemisega lood on. Sellele vastas kolhoosi esimees:
„Kõvendasime kontrolli söötade juurdeveo ja päevarežiimist kinnipidamise üle. Nüüd enam pole ühegi söödaliigi vahet lauda juures esinenud. Samuti on kord laudas parem kui muidu. Kõik tööd tehakse ettenähtud kellaaegadel ja söödad antakse loomadele kätte täpselt.
Kuid tekkinud viga pole nii kerge parandada. Piimatoodang tõuseb küll pidevalt, kuid vajalikku taset pole me veel siiski saavutanud. See on eelkõige meile enestele õpetuseks, aga võib ka teisi hoiatada, et lohakuse tulemusi annab tükiks ajaks heaks teha.“
K. Rist on kindel, et märtsikuu jooksul saavutatakse piima tootmises ühe lehma kohta sama tase, mis oli möödunud aasta samal perioodil. Kuid selleks, et tekkinud võlga katta, on vajalik juba aprillis rohkem piima saada kui mullu. Selle eest võitlebki kolhoosi juhtkond. Lüpsikari on esimehe isikliku kontrolli all seni, kui piimaga kõik lood korras on ja enam tagasiminekut karta ei ole.

Õpetajatel probleeme ka vanasti


Võrumaa 13. märts 1922
Vaabina vald oma õpetajaid koolimaja korterist välja tõstmas.
Vaabina vallanõukogu hiljuti otsustas oma kahele õpetajale nende elukorter valla koolimajas üles ütelda, kohustades neid erakorterisse asuma. Maakonnavalitsus, leides niisuguse otsuse õpetajate palgaseadusega mitte kokkukõlas olevat, tõstis otsuse vastu protesti Tartu-Võru Rahukogu 9. jaoskonna rahukohtuniku juures, kus see asi 16. skp. harutusele tuleb.

Monday, March 12, 2012

Vaabinas puskarimüük õitseb


Ugala 12. märts 1932 (lk 4)
Vaabinas tehakse puskarit.
Nagu kuulda, on Vaabinas mitu puskarivabrikut tegutsemas. Vabrikute toetajateks olevat ümbruskonna noored, kes viivad vabrikandile kodust varastatud kraami. Muidu müügil maksvat „soru“ oma 50 senti. Märkida tuleb, et eriti viimasel ajal tuleb Vaabinas ette sarnaseid asju.

Karskusseltsil ei õnnestunud


Ugala 12. märts 1932 (lk 1)
Karskusselts teeb „palagani“.
Pühapäeval, 6. märtsil leidis aset Vaabina seltsi saalis Vana-Antsla karskusseltsi korraldusel kino. Kuulutusele oli üles märgitud suurepärane kava ja täpne algus. Rahvas oli täpne, aga kino meister ei saanud täpselt kohale. Tunniaja hilinemise järele saadi ikka viimaks aparaadid korda ja kino algas. Varsti aga lakkas mootor külma tõttu töötamast. Küll „positi“ ja puhuti „sooja õhku“ peale, aga asja ei saanud. Rahvas pidi leppima 2 osaga, kuna kavas oli kuus osa ja naljapilt. Toodi mootor saali, et vast soojas hakkab töötama, kuid asjata. Saal läks aga petrooleumi suitsu täis, inimesed ei näinud enam üksteist. Rahvas läks vihaseks ja ühest suust karjuti „raha tagasi“. Konstaabel aga segas end vahele ja lõpetas kino. Rahvas pidi leppima mõne muusika palaga.

Mitte ainult elu ei lähe kallimaks


Elu 12. märts 1932
Urvaste kogudus tõstis matmisplatsi hinda.
Maavalitsuse vastava järelpärimise pääle matmisplatside hinna kohta 1932., 1933. ja 1934. aastal, on teatanud Urvaste kogudus, et tema soovib matmisplatsi hinnaks määrata liigetele 15 senti ja mitteliigetele 30 senti ruutjalg. Seniajani aga oli normiks 10 ja 20 s. ruutjalg.
Millest see hindade tõstmine tingitud, ei ole teada, igatahes on teised usuühingud võimaliku leidnud olevat matmisplatside hindu endiseks jätta, või isegi alandada.

Saturday, March 10, 2012

Kohtumine saadikukandidaadi Mall Kallioniga

Töörahva Elu 10. märts 1962


Telegrammid Uue-Antslasse


Võru Teataja 10. märts 1932
Telegrammivahetus Uue-Antslas.
Posti päävalitsus kavatseb telegrammide vahetust sisse sääda Uue-Antsla posti agentuuris.

Thursday, March 8, 2012

Vaabina kandlimeister


Ugala 8. märts 1932 (lk 7)
Vaabina kandlimeister.
Vaabinas elab keegi Nikolai Kolga, kes on mitmeid aastaid kandleid valmistanud, saades kandlest 500-1500 senti tükk. Kokkuvõttes leidis ta, et oma 50-60 kannelt on ära tehtud, neist mõned viidud koguni Võrru. Praegu on tal käsil ühe kontsertkandli tegemine. Kõik tehtud kandlid on välimuselt ilusad ja puhta kõlava häälega.

Vaabinas ei kuule raadiot


Ugala 8. märts 1932 (lk 2)
Vaabinas ei ole kuulda Eesti ringhäälingut.
Ka Vaabina raadiokuulajad kaebavad, et Tartu ja Tallinna saatekava on väga halvasti kuulda, eriti halvasti aga detektoriga, mille eest aga maksu nõutakse 9 krooni. Kui mitte muud, siis vähemalt detektori maksu peaks alandama tuntuvalt, et rahuldada vähegi kuulajate huvisid.

Jaani ja Ernaga müstilised lood - kas keegi teab?


Ugala 8. märts 1932 (lk 1)
Jaani ja Erna pulmadest ei tulnud midagi välja.
Hiljuti pidid Uue-Antslas abielluma keegi noormees Jaan ja Võru kandist sisse rännanud preili Erna. Et tutvus nende vahel oli juba pikaaegne, siis arvatagi, et nendest saab paar. Kuid „nali“ juhtus perekonnaseisu ametniku laua juures. Leping oli valmis, peigmees oli juba alla kirjutanud, kui pruut äkki keeldus ja ei kirjutanudki lepingule alla, lahkudes rõõmsalt „pühast kojast“. Ümberkaudsele rahvale pakub aga see vahejuhtumine palju kõneainet, sest kõik tahavad teada seesuguse „nalja“ põhjusi.

Wednesday, March 7, 2012

Kriitikatuld haridusseltsi pihta


Olevik 7. märts 1912
C.V. Urvastest. 26. skp. pidas Urvaste Hariduse Selts oma aastakoosolekut, kus Urvaste haruseltsi iseseisvaks seltsiks muutmine päevakorral oli. Haruselts lõpetati ära ja avati iseseisav Antsla Hariduse selts, mille esimeheks kooliõp. hr. A. Sollmann ja kirjatoimetajaks hr. J. Ernitson valiti – peale selle muidugi ka teised eestseisuse liikmed, kelle arv 8 on. Haruseltsi varandus anti iseseisvale seltsile. Seltsi rahaline vara on mõni rubla peale 100 rbl. Sellestgi püüdsivad parelased poolvägise mõnda osa Tartu Eesti tütarlaste gümnasiumile anda. See ei läinud korda, sest et selts isegi rahalist vaene on ja pahelased niisuguse killustamise vastu seisivad. Lõpul avaldati suures vaimustuses mõtet seltsi kooli avada. Küsimine tõuseb kust saadakse siis raha? Endistel aastatel töötas selts võlgadega. Ainult viimane aasta jättis peale 100 rubla üle. See tuli vist sellest, et selts oma raamatukogu ei suurendanud, olgugi, et igal aastal on lubatud 50 r. eest raamatuid juurde osta. Praegusel ajal paistab see samm sellepärast peaga vastu müüri põrkamine olevat. H. seltsi peaeesmärk olgu, kuna temal aineline külg tugev ei ole, rahva laiemate hulkade haridust tõsta. Selleks on tarvis suuremaid kõneõhtuid toime panna ja väljaspoolt kõnelejaid kutsuda, et hariduslisi küsimusi arutada. Teiseks peaks seltsil tubli raamatukogu olema, kus üksgi parem ja uuem toode ei tohiks puududa.

Monday, March 5, 2012

Kahtlane koer Urvastes


Ugala 5. märts 1932 (lk 7)
Kahtlane koer Urvastes.
Urvaste, Uue-Antsla ja Restu talupidajad on omad koerad katseks ketti pannud, kuna mõni päev tagasi jooksis sealt läbi kohaliste koertega üks kahtlane koer. Kardetakse marutõbe.

Poliitiline võitlus leheveergudel


Võru Teataja 5. märts 1932
Ühe-inimese koosolek.
Üks kogude lehti katsus hiljuti murda rahvaerakonna tugevat poolehoidu Urvastes sellega, et erakonna omavahelise kinnise nõupidamise kõnekoosolekuks tembeldas, ning siis kisama pistis, et vaadake, osavõtjaid oli kole vähe. Et viimasel pühapäeval aga Urvaste põllumeestekogul kokku oli kutsutud koosolek, millel kongressi saadikuid pidi valitama, ja millest ainult 1 (loe: üks!) inimene osa võttis, sellest seesama leht muidugi ei piiksata. Olgu kiidetud kogude üks-meel!

Saturday, March 3, 2012

Väike osavõtt kinoetendusest


Võru Teataja 3. märts 1932
Väike osavõtt kinoetendusest.
Pühapäeval oli Uue-Antsla rahvamajas järjekorraline kinoetendus, mis leidis aga väikese osavõtu. Publikut oli vastandina eelmistel kordadele vähe tulnud, kuigi film „Varao naine“, päris hää.

Friday, March 2, 2012

Uueka kultuuraelu 1922


Võru Teataja 2. märts 1922
Uue-Antslast
Pidu-õhtu.
20. skp. pandi Vana-Antsla kooli ruumides Antsla hariduse seltsi poolt piduõhtu toime. Lavastati naljamäng „Laenatud naine“, mille ettekandmine hästi õnnestus. Ette kanti hariduse seltsi poolt mitmed sega ja naiskoori laulud, kuid mõned laulud olid puudulikud, sest et mitmed lauljad haiguse pärast koorist välja olid jäänud. Ka on laulukoori juhataja vilumata, puudub elav vaim. Segakoori õrn laul „Emakene ära sõitle“ kanti ühetooniliselt tuimalt ette. Peab siiski tunnistama, et koorijuhatajal hea tahtmine ja püüdmine on, sellepärast võib loota, et temast tulevikul tubli koorijuht saab. Viiuli soolo, hra Kurvitsa ettekanne ei õnnestunud põrmugi. Mängul ei olnud ühtegi maitset. Pidu puhas sissetulek läheb Antsla 5 ja 6 klassi kooli heaks.
e.a.

19. skp. pidas Antsla hariduse selts oma aasta koosolekut. Liikmeid oli rohkel arvul kokku tulnud, sest Uue-Antsla on sõna tõsises mõttes üks ärksamatest nurkatest, mispärast seltsi tegevusest ohtralt osa võetakse. Päevakorras oli seltsi aasta ja kümne aasta tegevuse aruanded millest on näha, et selts on jõudnud omale suure varanduse koguda – millest kõige tähtsam on loetav laialine raamatukogu. Ka on selts selle aja sees kohalistele koolidele palju abi annud ja mitmeid kursusi toime pannud. On ka edaspidi loota, et selts jõudsasti saab töötama, sest seltsi eestseisus ja näitlejate toimkond seisab ärksamatest isikutest koos.
e.a.

Thursday, March 1, 2012

Urvaste kolhoos 50 aastat tagasi

Töörahva Elu 1.märts 1962
URVASTE AGITPUNKTIS
Urvastes asub kaks kolhoosi – „Siirius“ ja Urvaste. Mõlemates kolhoosides töötavad agitkollektiivid. Kahe kolhoosi inimesed käivad tihedalt läbi. Isetegevust tehakse koos, samuti loodi ka ühine spordiühing. Nad loevad end üheks kollektiiviks. Neid ühendabki agitpunkt, mis asub Urvaste kolhoosi kontori ruumides.
Pärast NLKP XXII kongressi asusid Urvaste agitaatorid ajaloolise kongressi otsuseid viima iga töötajani. Neile kinnitati ka uued tööpiirkonnad. Paljud agitaatorid, nagu sm. Tammiste, Feodorina, Bürkland, Kelt, Andla, Laud jt. , külastavad tihti töötajate kodusid, vestlevad inimestega ja selgitavad neile, millised ülesanded seisavad meie ees kommunismi matriaalse tehnilise baasi loomisel ja missugune peab olema kommunistliku ühiskonna inimene.
Agitaatorid ise õpivad NLKP ajaloo õpiringis. Õpetajatele on organiseeritud jooksva poliitika õpiring. Agitkollektiivi on koondatud põhiliselt kommunistid, kommunistlikud noored, kolhoosi spetsialistid ja õpetajad. Agitpunktis on üles pandud kolhoosi 1962. a. kohustused, loosungid ja plakatid ning laudadel on kirjandus XXII kongressi materjalidest ja NSV Liidu Ülemnõukogu valimistest. Näitliku agitatsiooni eest vastutab sm. Russ, kes on selle maitsekalt kujundanud.
Agitpunkti kavas on valimiste eel mitmed üritused. Agitatorid kasutavad iga võimalust, et selgitada rahvale NSVL Ülemnõukogu valimiste tähtsust ja võrrelda meie ning kapitalistlike maade valimissüsteemi. Lähemal ajal korraldame noorte valijate õhtu ja küsimuste-vastuste õhtu. Saadikukandidadi Mall Kallioniga käisime kohtumas „Edasi“ kolhoosi klubis, kus külalistena esinesid Eesti Raadio kunstnikud. Kolhoos andis transpordi töötajate kohaletoimetamiseks. Valimiste päevaks valmib isetegevuslastel sisukas kontsert.
B. MELZAR,
Urvaste kolhoosi partei-algorganisatsiooni sekretär

Töörahva Elu 1.märts 1962
ROHKEM VÄETISI – SUUREMAD SAAGID!
Igale loomaliigile küllaldaselt sööta* Orgaanilise väetise reservid
Urvaste kolhoosil on kavandatud 1962. a. müüa riigile 93 tonni liha ja 240 tonni piima. Et seda ülesannet täita, peab olema igale loomaliigile küllaldaselt sööta. Sellepärast tehakse kolhoosi taimekasvatuses muudatusi. Nii külvatakse teravilja 66 ha-le rohkem kui mullu. Sellest kaunviljalisi 4 ha-le seemne kasvatamiseks. Tunduvalt suurenevad ka maisi pinnad. See taim on põhiliseks haljassööda ja silokultuuriks. Maisi pind suureneb peaaegu poole võrra. Seda külvatakse 70 ha-le (mullu oli see arv 39), peale selle kasvatatakse söödakapsast 12 ha-l ja suhkrupeeti 4 ha-l. Kõik need kultuurid – mais suhkrupeet, söödakapsas – vajavad suurel määral orgaanilist väetist. Sellepärast ongi kolhoosis praegu tähtsamaks tööks nende varude suurendamine. 1961. aastal lõigati kolhoosis 3000 kantmeetrit turvast, millest 2400 kantmeetrit on juba farmide juurde toimetatud ja seda kasutatakse suurte kogustena allapanuks. Tänavu lõigatakse alusturvast 1500 kantmeetrit rohkem kui 1961. a.
Sõnniku väljavedu käib mehhaniseeritult. Selleks konstrueerisid Urvaste mehhaanikud L. Laanoja ja A. Kala vastava tõstuki traktorile „Belaruss“. Kuid praegu on juba selge, et sõnnikut ei jätku kõikidele maadele. Selleks, et tekkinud puudujääki katta, puhastatakse tänavu Urvaste pargis asuvad tiigid ja sealt saadud muda võib täielikult asendada orgaanilist väetist. Neist tiikidest on võimalik väheste kuludega saada 1000 kantmeetrit muda, mis asendab sama koguse sõnnikut.
Praegu ehitatakse kolhoosis uut sigalat. Selle valmimisel hakatakse väetist tootma suuremal määral järgmiselt:
sigalasse virtsakaevu ei ehitatud, vaid virts juhitakse sigala taga suvasse lohku. Sinna veetakse soost suured kogused väetusturvast. Niimoodi saadakse head, väärtuslikku komposti.
Mullu sai Urvaste kolhoos ülemullusega võrreldes 2 ts teravilja rohkem, ja seda peamiselt koristuskadude ärahoidmise arvel. Kuid selline saak – 10,8 ts hektarilt – on ikka väga väike. Tänavu planeeriti teravilja hektarisaagiks vähemalt 12,9 ts. Seda loodetakse saada just maade parema harimise teel. Edaspidi tahetakse ka teravilja alla minevaid maid väetada. Siis suureneb nende saak tunduvalt ja loomade pidamine muutub oma jõusööta kasutades tulukamaks.
E. METS