Friday, April 30, 2010

Hm, kiigud on kahtlased!

Töörahva Elu 30. aprill 1960
Veel kord parkide hooldamisest
(Märkmeid ühelt kontrollreidilt)
Ära kiigu, kiigeke!
Praegu kiigub siin ainult kolm mudilast. Juba sellestki kääksuvad pärnad. Aga mis siis veel, kui täiskasvanud sellel kiigel uljast õhulendu teevad? Need puud on tapetud, nad hävivad!
Ei tahaks uskuda, et Vaabina pargi valvur Vidrik Hõrak ise ka kiikumas käib. Ent miks ta niisugust kiike üldse lubab? Pargivalvur on ju vastutav iga põlispuu saatuse eest kaitse alla võetud pargis. Sm. Hõrak! Oleks aeg asuda pargivalvuri ülesandeid täitma.
Aga see on ka kõik, mis selles pargis halba silma torkas. Rõõmustav on, et pargi taastamise ja laiendamise tõstis kolhoosi juhatus päevakorda. Tööd käivad. Staadioni rajamine pargist allapoole, pargi ümbruses küngaste haljastamine ja pargi enda korrastamine on head üritused, kuid nendega üksi ei tohi piirduda. Siit läheb Urvaste poole meie rajooni üks ilusamaid ja pikemaid puiesteid. Kuid palju puid on välja langenud, uusi aga keegi ei istuta. Ka selle töö peaksid „Pioneeri“ kolhoosi juhatus, kommunistlikud noored ja noored oma südameasjaks võtma.

Thursday, April 29, 2010

Kõiksuguseid vargusi

Võru Teataja 29. aprill 1930
Varga käsi kassi-augus
Veider vargus Haanjas
Reede ööl vastu laupäeva pandi toime Haanjas huvitav ja veider vargus. Noga külas Jaan Lõhmuse elumajast eraldatud aida kassi-augu kaudu varastati mitmesugust kraami 14 kr. väärtuses. Varas on käe pisikesest kassiaugust sisse toppinud ja niiviisi välja õngitsenud puuda herneid, poolteist puuda kruupe, pool mõõtu sibulaid ja 20 naela linaseemet. Et vargal selle saagi kättesaamisel palju vaeva on olnud, pole kahtlust. Küllap kulus tal seks hulk aegagi. Omanik kedagi varguses kahtlustada ei tea.

Jalgrattavargus Antslas
Pühapäeval varastati Antslast Uue-Antsla vallast pärit oleval Aug. Ruuberil jalgratas, mille ta tänavale väheseks ajaks ilma järelvalveta jättis.

Tuesday, April 27, 2010

Argipäev kolhoosis

Töörahva Elu 27. aprill 1950
Kevadkülv vastloodud kolhoosis
Käesoleva aasta kevadel loodi Urvaste vallas Urvaste kolhoos. Juba talveperioodil hakkasid kolhoosnikud remontima olemasolevaid põllutööriistu. Puhastati ja sorteeriti külviks vajaminevat viljaseemet. Nüüd on aga vastloodud kolhoosis hoogne kevadkülvi periood. Põldude kevadine pealtväetamine on lõpetatud. Üldiselt on külitud juba mitmete hektaaride ulatuses kaera ja suvinisu. Urvaste kolhoosi kolhoosnikud tahavad lõpetada kevadkülvi vallas esimestena.
Eesrindlikult töötavad kolhoosis brigadiir sm. Vassili Lumi ja esimees sm. Jaan Siil. Viimane võtab peale kollektiivse majapidamise juhtimist ka aktiivselt osa välistöödest. Ka kolhoosi koolinoored püüavad kõigiti abistada oma kodukolhoosi. Hästi töötavad noored aktivistid Vello Laanoja ja Heldur Alandi.
Urvaste kolhoosi kolhoosnikute ühiseks sooviks on jõuda käesoleva aastaga järele teistele varemloodud kolhoosidele. E. Piir

Monday, April 26, 2010

Oi-oi-oi, tõesti õnnelik õnnetus

Võru Teataja 26. aprill 1930
Välk lõi lapsed voodist välja.
Õnnelik õnnetus Urvastes
Viimasepüha õhtul, 22. aprillil lõi pikne Urvaste valla konstaabel Kerra elumaja lähedale puusse. Välk oli aga niivõrd tugev, et see puust edasi majja põrkas, kus juba voodisse pugenud lapsed põrandale paiskas. Suuremat õnnetust aga ei olnud ja lapsed toibusid peagi.

Sunday, April 25, 2010

Lühidalt

Töörahva Elu 25. aprill 1950
Remonditi veski
Urvaste valla Tuleviku kolhoos lõpetas neil päevil vesiveski remondi. Veski käikulaskmine suurendab tunduvalt kolhoosi sissetulekuid.
Tublimateks töömeesteks remontimisel olid K. Urb, A. Kruuse ja R. Marits

Saturday, April 24, 2010

Vaata seiklejat!

Elu 24. aprill 1940
8-a. tütarlapse seiklusretk Lätti
Urvaste tütarlaps, kes matkas maha päevaga 50 km. – Varem tegi sama laps salajasi matku ka Võrru.
Teisipäeval õnnestus selgitada 8-aastase tütarlapse nimi ja elukoht, kes pühapäeval tabati Lätis ja toimetati Valka. Selgus, et pika „eksirännaku“ maha teinud tüdruku õige nimi on Vaike Arder ja ta ema elab Urvaste vallas Kärsna asunduses ning laps õppis Kuldre algkoolis.
Pühapäeval tabas Läti piirivalve Valga-Riia raudteelt 17 km Valga piiripunktist väikese tütarlapse, kes sammus Riia poole. Laps toimetati Valga piiripunkti, kus ta anti üle Valga välispolitseile. Laps nimetas ennast Vaike Kenteriks, 7 a. vana. Ta seletas, et ta olevat pärit Valgast, kuid ei mäleta tänavat. Kuna Valgas kedagi Kenteri nimelist isikut ei ole registreeritud, siis jäid lapse vanemad esialul leidmata ja laps paigutati linnavalitsuse hoole alla. Veel seletas laps, et ta lahkunud kodust kurja isa pärast.
Teisipäeval selgus, et siin on tegemist vaid väikese seiklejaga. Nimelt ilmus Antsla politseijaoskonda lapse ema Miili Arder Urvastest, Kärsna asundusest ja selgus kogu seikluskäik. Nimelt avaldas laps juba varem kalduvusi pikemaiks rännakuiks.
Nii käis ta paaril korral salaja ka Võrus, kus ta varematel aastatel elas.
Reedel lahkus Vaike Arder jälle kodust, võttis kaasa ema riideid ja 6 kr. raha ning kõmpis seekord ligi 50 km maha. Lapse ema viibis reedel Tartus ja nii pääses tütarlaps takistusteta teele. Üle piiri tütarlaps putkas Valgas ja
jatkas jalgsi reisi Riia poole.
Öö saatis väike seikleja mööda lageda taeva all, varjates end kodunt kaasavõetud ema riietega.
Huvitav on ära märkida, et politseis ütles tüdruk kodunt lahkumise põhjusiks kurja isa olevat. Selgus, et ka see avaldus ei pea paika, kuna lapse isa on surnud juba 6 a. tagasi. Samuti oli tal ka emaga vahekord hea.

Thursday, April 22, 2010

Ettevalmistusi 1. maiks

Töörahva Elu 22. aprill 1950
Ettevalmistusi 1. maiks
Seoses 1. mai lähenemisega on töö Urvaste 7-kl. koolis muutunud eriti pingerikkaks. Õppetöö kõrval pannakse praegu suurt rõhku isetegevusringide tööle. Hästi töötab kooli lastekoor õpetaja J. Rööpi, valmistades ette 1. mai pidulikku kontserti.
Suureks pidupäevaks seatakse korda ja kaunistatakse kooli ruumid, valmistatakse loosungeid, korrastatakse koolimaja ümbrust jne. Head eeskuju annavad siin kõigile õpilastele kommunistlikud noored ja pioneerid.
V. Laanoja

Päris kriitiline

Virulane 22. aprill 1910
Kodumaalt.
Uuest Antslast
Uue-Antsla vald asub Võrumaa ´viimases nurgas vastu Tartumaad. Ta on üks jõukamatest Võrumaa valdadest, kuid oma vaimlise edenemise poolest jätab ta veel palju soovida. Seda tunnistab ka see asjaolu, et terve valla peale ainult üks üliõpilane ja mõned vähesed keskkooli õpilased tulevad. Kooliskäimist kergendab veel n. n. „krahv Bose abiraha“, kust keskkooli õpilased ja arstiteaduse ning usuteaduse üliõpilased tarvilist abi saavad. Sellepärast siis ka meie poolt ainult arstisid on tulnud. Ehk küll majandusliselt hästi edenenud, et vedru äkke karu äkke igalt poolt välja tõrjunud on, kuid põllutöö põhjalikuks tegemisest ei või veel juttugi olla. Loodetakse ikka linade ja hea suve peale. Uue-Antsla vald on kui lage väli teiste valdade vahel oma lugemata talumajade ja üksikute puudega. Talud on suuremalt jaolt ostetud või ostmise alla võetud ja oma suuruse poolest kõiguvad nad 12-50 taldri vahel. Metsa on ainult üksikutel, kuna suurem osa valda põletispuid kauge maa tagant vedama peab.
Et vald just mitte liig laialdane pole ja et kolme koolimaja korrashoidmine ja kütmine suuri kulusid teeb, siis otsustas volikogu kolme kooli üheks kaheklassiliseks vallakooliks muuta, ehk küll paljude soov on, et meil ministeeriumi kool avataks.
Kuid meie „kõik-Eesti“ mehed seisavad sellele küünte ja hammastega vastu.
Seltsielus ei olnud senini midagi rõemustavat näha; räägiti raamatukogude ettelugemistest ja udupiltide laternast, kuid sellest kaugemale ei saadud.
-„Antsla Põllumeeste Selts“ annab enesest ainult oma üle kahe aasta peetavate „väljanäitustega“ elumärki, kus auhinnad, kiituse kirjad jne. perekondlisel viisil seltsi juhtivate „jõudude“ vahel ära jagatakse.
Siis asub Uue-Antsla vallamaja juures n. n. „Raamatukogu“, kus mõned eksemplarid „Morando-Morandinit“ jne. leidub.
Kõige noorem selts on „Võrumaa rahvahariduse seltsi Urvaste haruselts“, kuid sellest teine kord.
Spint.

Tuesday, April 20, 2010

Kassilaane kolhoos?

Töörahva Elu 20. aprill 1950
Asutati uus kolhoos
Nähes ümbruskonna kolhooside töövõite otsustasid Urvaste valla Kassi küla talupidajad töötada käesoleval aastal juba ühiselt. Nii moodustasid nad Kassilaane kolhoosi. Kolhoosi esimehe ülesanded usaldati endisele kehviktalupojale Arnold Lehesoole ja brigadiiri ülesanded Heino Rohtlale.
Kolhoos on teinud juba oma esimesed edusammud. Nii veeti kohale 5 tonni kunstväetist, remonditi laut kolhoosi ühisloomadele ja ühistati ning puhastati seemnevili. Ka põllutööriistad on korrastatud ja kolhoos võib asuda esimesele ühiskülvile.

Sunday, April 18, 2010

Huvitav, mis sellise uudise taga tegelikult oli - aastal 1950. Allumatus nõukogude korrale?

Töörahva Elu 18. aprill 1950
Puudused kolhoosis kõrvaldati
Toimetusele saabus kritiseeriv sõnum Urvaste valla Ühenduse kolhoosist, kus teatati, et kolhoosi revisjonikomisjoni esimees joob alaliselt, sõidab kolhoosi hobustega, ega pööra tähelepanu kolhoosis valitsevale olukorrale. Kolhoosis oli vili valveta mitmes lukustamata aidas, kust seda laiali kanti. Ka kartuleid külmas kuhjas kontrolli puudumisel mitu tonni. Kolhoosi põllutööriistad vedelesid terve talve lume all.
Toimetus saatis Ühenduse kolhoosi kohta järelpärimise Urvaste valla täitevkomiteele, paludes nimetatud fakte kohapeal kontrollida ja viivitamatult kõrvaldada.
Nüüd vastab Urvaste valla täitevkomitee, et kirjas esiletoodud faktid vastasid tõele ja olukord on nüüd paranenud – kolhoos ühines Koidu kolhoosiga, valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon. Kolhoosi vili on antud aidamehe vastutuse alla, põllutööriistade remont on lõpetatud ja neil päevil asub Koidu kolhoos kevadistele põllutöödele.

Friday, April 16, 2010

Ikka Vaabina meierist

Võru Teataja 17. aprill 1930
Nurinad Vaabina meiereist
Nagu teada, vabastadi Vaabina meier K. Mikal juhatuse poolt teistkordselt 30. märtsil s.a., kuid 3. skp. olid koondatud meieri pooldajad kokku, kus nõuti pääkoosoleku kokkukutsumist, mida ühingu juhatus teeb kuuldavasti 27. s.k. päeval.
Meieri vallandamiseks oli umbusaldus, meieri teadmatus ja toored ülesastumised revisjoni kui ka piima proovi komisjoni liigete vastu jne.
Hiljuti oli kohale palutud ka piimanduse konsulent, kes leidis, et osa piima proovipudeleid olid tühjad, kuid konserveeriv aine cupr. sulf. ammoniak oli juba pudelites valmis pandud ja nagu näha, kauemat aega seisnud. Aine oli juba hukka läinud ja muutunud tumerohelisest heleroheliseks ja pudelid lehkasid hallituse järele. Meieri üteluse järele oli konserveeriv aine juba sügisel pudelitesse valmis pandud. Kas meieri eelnimetatud teguviis sündis teadmatuses või oli sihilikult selleks tehtud, et piima proovid hapenduks ja seega saaks proovid võltsitud – ei tea. Ka läksid möödunud aasta või saadetised võrdlemisi madalate pallide all välisturgu. Piimanduse eritundja seletuse järele olla muutunud Vaabina või Tallinnas paarinädalise seismise järele kibedaks ja välisturgu saatmiseks kõlbmatuks.

Thursday, April 15, 2010

Enampakkumine rendile andmiseks

Võru Teataja 15. aprill 1920
Teadaanne
Maareformi määruste põhjal saavad Võru maakonna Riigimaade ülema korraldusel 23. aprillil 1920. a. kell 12 päeva Võrus „Kandle“ seltsi saalis allpool nimetatud tööstuslised ettevõtted ja ärilaadilised kohad enampakkumise teel
rendile antud
1.maist 1920. a.
1. Vana-Antsla Loose karjamõisa 2-e paari kividega vesiveski, umbes 20 vakamaa põllu ja 10 vakamaa heinamaaga. Rendi alammäär 100 puuda rukki hind, s.o. 3000 marka.
2. Vaabina mõisa vesiveski 2-e paari kividega, eluruumide ja aiamaaga. Rendi alammäär 40 puuda rukki hind, s.o. 1200 marka.
3. Vaabina „Undruse“ vesiveski 2-e paari kivide, eluruumide, 5 vakamaa põllu ja 3 vakamaa heinamaaga. Rendi alammäär 50 puuda rukki hind, s.o. 1500 marka.
4. Vaabina telliskivi tehas „Kurenurme“. Ahi 20000 kivi jaoks. Rendi alammäär 10 puuda rukki hind, s.o. 300 marka.
5. Vaabina mõisa õunapuu aed, umbes 4 vakamaad suur 70 õunapuuga. Rendi alammäär 25 puuda rukki hind, s.o. 750 marka.
Isikutel, kes rentida soovivad, tuleb kuni 23. aprillini s.a. Riigimaade ülema kantseleisse ehk enne pakkumise avamist Võrus „Kandle“ seltsi saalis kinnistes ümbrikkudes kirjalikud pakkumised rendi summa üle ära anda, ümbriku peal ära tähendades, missuguse rendi asja eest pakkumine on.
Enne pakkumise avamist tuleb kautsjoniks sisse maksta pool rendi alammäärast.
Lähemaid teateid saab Antsla ringkonna valitseja kantseleist Vana-Antsla mõisast.

C. D. Eller Riigimaade ülem
R. Ilja
Asjaajaja k.t

Sunday, April 11, 2010

Piima kvaliteedi tõstmine aastal 1950

Töörahva Elu 11. aprill 1950
Valmisolek eelolevaks suveks
Urvaste valla Siiriuse kolhoosi karjabrigadir hoolitses juba varakult talvel selle eest, et saaks õigeaegselt kohale toimetada jääd piima jahutamiseks suvel.
Piima väärtus oleneb ju suurel määral sellest, kuidas teda pärast lüpsmist jahutatakse, sest pärast lüpsmist on piim nii oma temperatuurilt kui ka koosseisult väga sobivaks keskkonnaks, kus pisikud kiiresti paljunevad. Pisikute paljunemisest hoidumiseks piimas on tähtsamaks abinõuks piima kiire jahutamine kohe pärast lüpsmist võimalikult madala temperatuurini.
Et anda ainult kõrgekvaliteedilist piima, varus kolhoos küllaldaselt jääd. Praegu on tänu karjabrigadiiri E. Niiluse aktiivsele organiseerimisele kohale toimetatud keskmiselt 1-1,5 kantmeetrit jääd iga lehma kohta.

Friday, April 9, 2010

Hahaa - terava sulega!!

Töörahva Elu 9. aprill 1960
Tänuavaldus
Avaldan tänu „Pioneeri“ kolhoosi juhatusele meile iseteenindusliku söökla avamise eest. Teie ettenägelikkuse tõttu on meile võimaldatud igal ajal vaba sisse- ja väljapääs kolhoosi õunapuuaeda. Suures valikus õunapuud (200 tk.) rahuldasid täielikult minu ja mu suguvõsa nõudlikku maitset.
Haavikuemand.

Thursday, April 8, 2010

Meier hakkab alla jääma? Uskumatu!

Võru Teataja 8. aprill 1930
Vaabina meier maadleb juhatusega
Paistab nii, et meier alla hakkab jääma.
Juba mitmel korral oleme kirjutanud, kus Vaabina piimaühisuse juhatus meiereiga maadleb nagu Jakob Jumalaga. Kuid lõpuotsus on senini tulemata, sest kanged mehed on mõlemad, nii juhatus kui meier.
Üleeile nädala eest vallandas juhatus uuesti meieri vist juba õige mitmes kord. Samuti tahetakse lähemal ajal uut meierit ära valida. Meier, seda kuulda saanud, kihutas neljapäevaks oma poolehoidjad kokku, kes omakorda otsustasid juhatuselt kahe nädala jooksul nõuda pääkoosoleku kokkukutsumist ja seni uue meieri valimist seisma panna. Vaevalt, et juhatus seda teeb, sest nüüd on põhjust arvata, et pääkoosolekul jäme ots juhatuse kätte jääb. Möödunud Antsla laadal, kus ka Vaabina mehi hää portsjon oli, pidasid nad laada kestel mitu „koosolekut“ laadal ära – ikka meieri asjus.
Maadlus ise aga kestab praegu edasi – sest kanged mehed heitlevad ikka kaua, nii et terve Vaabina väriseb.

Wednesday, April 7, 2010

ohoo - ratsionalisaatorid!!

Töörahva Elu 7. aprill 1960
Küla ratsionaliseerijad
Mehhanisaatorid tulid appi
Marxi-nimelises kolhoosis kasvatati 1959. a vaheltharitavaid kultuure 87 hektaril. Käesoleval aastal suureneb see arv 115-ni.
Kevad nõuab palju töökäsi. Aeganõudev on kartulivagude kinniajamine. Kolhoosi mehhanisaatorid Joonas Jaanaru ja Nikolai Saar tulidki meile siin appi. Nad kinnitasid vana maisikülvimasina SON-2,8 raamile hanijalgkäpad. Selle uue põllutööriistaga saab seda tööd hästi teha.
Selleks eraldati KON-2,8-lt külvikast, rattad ja kõik teised tööorganid. Raami veoprussile kinnitati neli kultivaatori KT hoidjat või veorauda. Veoraud varustati käppade, ankru ja vedrukaitsmega. Käppade ankru kallak painutati sirgemaks, ca 30 ° ja sellele kinnitati kultivaatorilt KTN-4 A võetud universaalne hanijalg-käpp. Käppade veoraud varustati veel survevarda- ja vedruga.
Vagude laiust on võimalik reguleerida. Ühtlase sügavuse saavutamiseks aga varustati raam hobukultivaatorilt võetud kahe rattaga.
Mullu oli masina töös mõningaid viperusi, mille põhjused peagi avastasime. Nii kippus meie kolhoosi mehhanisaatorite valmistatud ripp-vaheltharimisriist DT-14 või HTZ-7 haakes liigselt vibreerima ja lõhkus masinat. Tähendab, tuleb lühemalt haakida. Töö kvaliteedis annab tunda see, kui vaod on kõverad. Neid tähelpanekuid teame nüüd arvestada.
V. JALAS
Marxi-nimelise kolhoosi esimees

Monday, April 5, 2010

Võru Teataja 5. aprill 1930

Friday, April 2, 2010

Seekord lihtsalt mõned nimed

Võru Teataja 3. aprill 1930
Rida vallavanemaid
Vaabina vallavanemaks valiti Eduard Saamen – abideks Evald Markvardt ja A. Pehkli.
Urvastes: vallavanem - Peeter Maarits, abiks - A. Alop. Teine abi jäi valimata.

Thursday, April 1, 2010

Talgud Teeme ära 1950

Töörahva Elu 1. aprill 1950
Urvaste valla Tamme kolhoosi kolhoosnikud kevadistel teetöödel
Et kevadised põllutööd võiksid toimuda muudest ülesannetest segamatult, selleks otsustasid Urvaste valla Tamme kolhoosi kolhoosnikud kasutada veel vabu päevi maanteele kruusa väljavedamiseks. Ülesannet kohustuti täitma märtsi lõpuks.
Oma kohustuse täitmisele asus aktiivselt kogu kolhoosipere, organiseerides omavahelist sotsialistlikku võistlust. Eriti agarasti töötasid kolhoosnikud A. Kasepalu, M. Lõhmus ja H. Kängsepp. Ühiselt veeti maanteele välja üle 93 kuupmeetri kruusa.
„Nüüd võime kogu oma jõu ja tähelepanu pöörata kevadkülvi edukale läbiviimisele, et meie teine ühiskülv annaks veel paremat saaki kui mullu,“ lausub kolhoosi esimees A. Märtin, pöördudes kolhoosnikute poole pärast teekorrastamise lõpetamist.
A.Väli

Kuhu peaks urvastelane kohtusse minema?

Elu 1. aprill 1940
Urvaste Valga kohtupiirkonda
Otepääle Urvastest raske juurepääs.
Urvaste vallavalitsus on palunud Tartu ringkonnakohtult valla üleviimist Valga 2. jaoskonna kohtuniku piirkonda. Praegu Urvaste kuulub Otepää jaoskonnakohtuniku rajooni, kuid Urvastest on sinna 35 km ja puuduvad igasugused otseühendused raudtee või autobuseliinide näol.
Urvaste vallavalitsuse soovi suhtes on asunud jaatavale seisukohale ka Valga 2. jaoskonna kohtunik. Küll seab viimane üles tingimuse, et jaoskonna kantselei personali suurendataks sel puhul ühe kantseleiametniku võrra. Urvaste valla toomisega Valga 2. jaosk. kohtuniku rajooni tõuseb siin elanike arv 22 000 le. Sama arv aga 1. jaos. on umbes 15 000 ja Tõrva jaoskonnas koguni 12 000.
Kuna vallavalitsuse otsusega ollakse põhimõtteliselt nõus, on loota lähemal ajal selle teostamist, millega osal urvastlastel saab tunduvalt kergendatud asjaajamine kohtuga, kuna poolel vallal teeb see samm kohtuskäimise märksa kaugemaks ja raskemaks.

Elu 12. aprill 1940
Tartu Ringkonnakohus ei poolda Urvaste toomist Valga alla.
Urvaste vald avaldas soovi, et vald saaks ületoodud Valga 2. jaoskonnakohtuniku piirkonda. Ületoomist pooldasid ka Võru Maavalitsus ja Valga 2. jaoskonna kohtunik. Nagu nüüd kuuleme, on Tartu Ringkonnakohus asunud selles asjas eitavale seisukohale ja ei poolda Urvaste valla toomist Valga kohtu alla.

Telegrammistiilis

Postimees 1. aprill 1900
Kodumaalt.
Urvastust. Nende päevade sees kukkunud T. talu sulane lõukale minnes paari sülla kõrguselt redeli pealt maha ja saanud raskeste vigastatud. Elulootust vähe. –cs.