Tuesday, May 15, 2012

Kolisin blogi

Uus minevikuurvaste blogi töötab siin
https://minevikuurvaste.wordpress.com/

Monday, May 14, 2012

Vastutustundetu tallimees

Kolhoosi Elu 13. mai 1952 Vastutustundetu tallimees Võidulipu kolhoosi tallimees sm. Sohva suhtub hobuste hooldamisse äärmiselt hooletult. Tihti on juhuseid, kus tema hooldada olevad hobused saavad päevas ainult kord süüa ja juua. Mõnikord aga joodab tallimees higiseid hobuseid külma veega. Selline halb hooldamine mõjub hobustele halvasti eriti nüüd, põllutööde perioodil. Kolhoosi juhatus teab, et sm. Sohva hooldab hobuseid halvasti, kuid ei ole senini suutnud olukorda parandada. Küll aga määras kolhoosi juhatus tallimehele abiks tema tütre, kes saab nüüd vastava arvu normipäevi, kuid hobuseid ei hoolda ikkagi kumbki tallimees. J. ELTERN

Saturday, May 12, 2012

Urvaste uudised 1892

Olevik 11. mai 1892 P. S. Võrumaalt. Urvastest. Et ka mõisnikud valla magasist puuduse sunnil vilja lähevad otsima, seda tuleb arva ette. Siin Urvastes võedeti 1. mail U. valla magasist kohalisele mõisnikule 50 tsetverti rukkid sügisese tagasi tasumise pääle. Nagu enamiste igal pool, nõnda on ka siin magasis seisav vili väga kõhn, aga kellel häda on, peab temaga leppima. Tähendatud mõisnikul tuli puudus sellest, et ta sügise kallil ajal omad rukkid – ka tarvitatava jao – ära müüs, lootes et kevade poole rukkid odavamaks lähevad. P.S. Urvastest. Ilmad on siin pool Jüripäevast saadik kuni tänani (3. mai) ühesugused – külm põud. Päeval näitab kraadi klaas 10 K. sooja, päeval langeb nullini ehk kuni 2 kr. külma. Rohu kasv seisab; rukki orassed, mis lume alt kül ilusti välja tulivad, hakavad põua mõjul kolletama.

Sunday, May 6, 2012

Kommunismi võidu kindlustamiseks

Kolhoosi Elu 6. mai 1952 Kuuldes juba eile õhtul uuest rahvamajanduse arendamise riigilaenu väljalaskmisest, kogunesid Kuldre 7-kl. kooli õpetajad täna hommikul enne õppetöö algust välkmiitingule, et üksmeelselt toetada Nõukogude valitsuse uut tähtsat sammu. Miitingu avas kooli direktor L. Meesit, selgitades riigilaenu tellimise suurt tähtsust meie rahvamajanduse edasisel arendamisel. „Meie riigi edasise õitsengu, kõigi töötajate heaolu tõusu nimel kutsun meie õpetajaskonda üksmeelselt tellima uut rahvamajanduse arendamise laenu,“ lõpetas kõneleja. Seejärel võttis sõna õpetaja Aleksander Pulk. Ta ütles: „Tervitame rõõmuga rahvamajanduse arendamise laenu väljalaskmist, kuna oleme teadlikud, et meie poolt riigile laenatud rubla kiirendab kommunismi lõplikku võitu meie maal.“ Esimesena kirjutas 575 rublalisele laenutellimisele alla õpetaja S. Sinimets. Temale järgnesid teised õpetajad, täites oma patriootliku kohustuse kodumaa eest. Tellimise lõppedes selgus, et Kuldre 7-kl. kooli õpetajate kollektiiv on tellinud uut laenu 9810 rubla ulatuses, ületades kuu töötasu fondi. A. SIIDRE