Saturday, May 12, 2012

Urvaste uudised 1892

Olevik 11. mai 1892 P. S. Võrumaalt. Urvastest. Et ka mõisnikud valla magasist puuduse sunnil vilja lähevad otsima, seda tuleb arva ette. Siin Urvastes võedeti 1. mail U. valla magasist kohalisele mõisnikule 50 tsetverti rukkid sügisese tagasi tasumise pääle. Nagu enamiste igal pool, nõnda on ka siin magasis seisav vili väga kõhn, aga kellel häda on, peab temaga leppima. Tähendatud mõisnikul tuli puudus sellest, et ta sügise kallil ajal omad rukkid – ka tarvitatava jao – ära müüs, lootes et kevade poole rukkid odavamaks lähevad. P.S. Urvastest. Ilmad on siin pool Jüripäevast saadik kuni tänani (3. mai) ühesugused – külm põud. Päeval näitab kraadi klaas 10 K. sooja, päeval langeb nullini ehk kuni 2 kr. külma. Rohu kasv seisab; rukki orassed, mis lume alt kül ilusti välja tulivad, hakavad põua mõjul kolletama.

No comments: