Sunday, May 6, 2012

Kommunismi võidu kindlustamiseks

Kolhoosi Elu 6. mai 1952 Kuuldes juba eile õhtul uuest rahvamajanduse arendamise riigilaenu väljalaskmisest, kogunesid Kuldre 7-kl. kooli õpetajad täna hommikul enne õppetöö algust välkmiitingule, et üksmeelselt toetada Nõukogude valitsuse uut tähtsat sammu. Miitingu avas kooli direktor L. Meesit, selgitades riigilaenu tellimise suurt tähtsust meie rahvamajanduse edasisel arendamisel. „Meie riigi edasise õitsengu, kõigi töötajate heaolu tõusu nimel kutsun meie õpetajaskonda üksmeelselt tellima uut rahvamajanduse arendamise laenu,“ lõpetas kõneleja. Seejärel võttis sõna õpetaja Aleksander Pulk. Ta ütles: „Tervitame rõõmuga rahvamajanduse arendamise laenu väljalaskmist, kuna oleme teadlikud, et meie poolt riigile laenatud rubla kiirendab kommunismi lõplikku võitu meie maal.“ Esimesena kirjutas 575 rublalisele laenutellimisele alla õpetaja S. Sinimets. Temale järgnesid teised õpetajad, täites oma patriootliku kohustuse kodumaa eest. Tellimise lõppedes selgus, et Kuldre 7-kl. kooli õpetajate kollektiiv on tellinud uut laenu 9810 rubla ulatuses, ületades kuu töötasu fondi. A. SIIDRE

No comments: