Sunday, April 8, 2012

Vallaametnikud võre taha


Võru Teataja 8. aprill 1922
Uue-Antslast.
Edusammud.
Praegune vallanõukogu on nii mõnedki sammud astunud, mis meie valla paremate hulka viia tõotavad. Nii näituseks vallanõukogu istangul 27. veebruaril s. a. otsustati vallavalitsuse kantselei jaoks võre teha, mis keelaks rahvast ümber ametnikke ja asjaajamise laua juure pääsemast, seega paremat korda ja eeskujulikkust luues. Otsustati ka valla rahva kirjade ja ajalehtede jaoks postikapp teha, kuhu posti vallamajasse jõudmisel iga lugeja välisesse sahtlisse ajalehed ja kirjad sisse pannakse ja kust määratud isik oma posti igal ajal kätte võib saada.
Iga soovija (postsahtli rentnik) maksab sellekohase vallanõukogu poolt määratud tariifi järele maksu.
Seda sammu vallanõukogu poolt tuleb tõeliselt tervitada, sest ajalehtede näppamine oli siin päris harilik asi. Oli juhtumist, kus lehetellija nädalas seitsme eksemplari asemel ainult kolm sai. See võttis nii paljudel tahtmise ära üleüldse lehte tellidagi. Vallanõukogu otsust teada saades, lubavad nii mõnedki postikapi valmissaamise korral lehte tellida. –rg –

No comments: