Thursday, April 19, 2012

Ilus ettevõtmine


Võru Teataja 19. aprill 1932
Ilupuude istutamine Urvastes.
Kuigi Urvaste kiriku ja kabeliaia ümbrus on üks ilusamatest kohtadest oma loodusega, on siiski tarvilik siia noorte ilupuude istutamine, kuna kiriku ümbrus ilupuudest võrdlemisi lage on.
Praegusel koguduse juhatusel on kavatsus Urvaste kiriku ja kabeliaia ümbrust noorte ilupuudega asetada. Et niisugust kavatsust teostada, on hääks arvatud nii koguduse liikmetele, kui ka teistele asjast huvitatuile saata vastavad üleskutsed. Ilupuude istutamist loodetakse teostada sel teel, et pööratakse eelpool nimetatud kodanikkude poole, et need igaüks omaltpoolt tooksid vastavaid ilupuid kui annetusi Urvaste kogudusele ja ka siin kohapeal siis kindlaks määratud päevadel kindla plaani kohaselt ühiselt maha istutaksid koguduse juhatuse näpunäitel. Sellel teel loodab koguduse juhatus vähemalt osaliselt ilupuude istutamist läbi viia, mis on hädavajalik kiriku ümbruse ilu tõstmiseks.

No comments: